Επιστροφή

Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β, C και D της Δ.Κ Νιγρίτας


Το έργο «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β, C και D της Δ.Κ Νιγρίτας»  με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, έχει δημοπρατηθεί και είναι σε στάδιο προσυμβατικού ελέγχου.

Εκτίμηση κόστους: 2999000 €

Δημοφιλή έργα