Επιστροφή

Εκσυγχρονισμός και επέκταση ΕΕΛ Νιγρίτας – Τέρπνης


Το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση ΕΕΛ Νιγρίτας – Τέρπνης» με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ βρίσκεται σε έλεγχο για άδεια δημοπράτησης.

Εκτίμηση κόστους: 1740000 €

Δημοφιλή έργα