Σύνδεση / Εγγραφή
Έχετε επιλέξει {{ numberWithDots(selectedAmount) }} € από {{ numberWithDots(total) }} €
Απομένουν {{ numberWithDots(moneyLeft) }} € για άλλα έργα

#{{$index+1}}    {{action.title}} - {{ numberWithDots(action.price) }} €
{{action.title}}
{{action.description | cut:true:100:' ...'}}
Περισσότερα >