Ρόλος και λόγος στη διαμόρφωση των προϋπολογισμών

Η πλατφόρμα έχει ως στόχο τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού τoυ δήμου και στην επιλογή δράσεων που χρηματοδοτούνται μέσα από συγκεκριμένες θεματικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Πώς λειτουργείΠρόγραμμα #papagos-cholargos-2022

Κλειστό 31/08/2022

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του 2021 για το Δήμο Παπάγου - Χολαργού καλούνται οι φορείς και οι πολίτες να επιλέξουν ανάμεσα σε μια πληθώρα διαφορετικών δράσεων στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Επιχειρηματικότητας την χρηματοδότηση και την υλοποίησή τους. Επιπλέον μπορούν να προτείνουν κοστολογημένες νέες δράσεις και έργα προς υλοποίηση.