Επιστροφή

Πρόγραμμα «Εργαστήριο για το Αρχαίο Δράμα»


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο μέσω του Κέντρου Κλασσικού Δράματος και Θεάματος(ΚΕΔΡΑ), το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιούν το πολιτιστικό πρόγραμμα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ» που στοχεύει μέσω της εμπλοκής των τοπικών αρχών και φορέων γραμμάτων και τεχνών στην ανάδειξη του πολιτισμού και της κοινωνικής δυναμικής της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φιλότεχνους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων , μαθητές της μέσης εκπαίδευσης, φοιτητές και ερασιτεχνικές και επαγγελματικές θεατρικές ομάδες της Πειφέρειας και της Αθήνας.

Εκτίμηση κόστους: 50000 €

Δημοφιλή έργα