Επιστροφή

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών


Σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο Eurovelo η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να σχεδιάσει και να αναπτύξει ποδηλατικές διαδρομές οι οποίες θα διέρχονται από την ευρύτερη περιοχή.

Εκτίμηση κόστους: 25000 €

Δημοφιλή έργα