Επιστροφή

Τοποθέτηση πινακίδων στις παραλίες των δήμων της Περιφέρειας


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το μη-κερδοσκοπικό σωματείο Safe Water Sports που έχει βασικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στο νερό και τα υδάτινα σπορ προτίθεται να τοποθετήση παραλίες σε όλες τις παραλίες των δήμων της περιφέρειας με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την ενίσχυση της ασφάλεις και την πρόληψη ατυχημάτων.

Εκτίμηση κόστους: 80000 €

Δημοφιλή έργα