Επιστροφή

Film Office Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Το Film Office της Στερεάς Ελλάδας είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας με βασικό στόχο την προσέλκυση ξένων και Ελληνικών οπτικοαουστικών παραγωγών. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016 και δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το Film Office της Στερεάς Ελλάδας είναι ένα one stop shop για τις ανάγκες οποιαδήποτε οπτικοακουστικής παραγωγής.

Με τη δράση αυτή και μέσω του Film Office η Περιφέρεια χρηματοδοτεί παραγωγές που τα γυρίσματα τους γίνονται εντός των γεωγραφικών της ορίων.

Εκτίμηση κόστους: 80000 €

Δημοφιλή έργα