Ρόλος και λόγος στη διαμόρφωση των προϋπολογισμών

Η πλατφόρμα έχει ως στόχο τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και στην επιλογή δράσεων που χρηματοδοτούνται μέσα από συγκεκριμένες θεματικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Πώς λειτουργεί


			

Πρόγραμμα #visaltia2021

Κλειστό

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του 2021 για τον Δήμο Βισαλτίας καλούνται οι φορείς και οι πολίτες να επιλέξουν ανάμεσα σε μια πληθώρα διαφορετικών δράσεων στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Επιχειρηματικότητας την χρηματοδότηση και την υλοποίησή τους. Επιπλέον μπορούν να προτείνουν κοστολογημένες νέες δράσεις και έργα προς υλοποίηση.