Ρόλος και λόγος στη διαμόρφωση των προϋπολογισμών

Η πλατφόρμα έχει ως στόχο τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και στην επιλογή δράσεων που χρηματοδοτούνται μέσα από συγκεκριμένες θεματικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Πώς λειτουργείΠρόγραμμα #sterea2019

Κλειστό 28/02/2023

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του 2019 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  καλούνται οι φορείς και οι πολίτες να επιλέξουν ανάμεσα σε μια πληθώρα διαφορετικών δράσεων στους τομείς της Κοινωνικής  Πολιτικής, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Επιχειρηματικότητας την χρηματοδότηση και την υλοποιησή τους. Επιπλέον μπορούν να προτείνουν κοστολογημένες νέες δράσεις και έργα προς υλοποίηση. Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.